เครื่องลดความชื้น

เครื่องลดความชื้น คืออะไร มีกี่ประเภท

ความชื้นในอากาศ มีผลกับชีวิตประจำวันของเราพอสมควร โดยความชื้นในอากาศก็คือปริมาณไอน้ำ ที่ลอยอยู่ในอากาศนั่นเอง อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าเป็นประเทศไทยของเรา ความชื้นในอากาศถือว่าค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ซึ่งผลของการมีอากาศชื้นมากเกินไป สามารถส่งผลเสียกับเราได้หลายอย่างเช่นกัน

ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การเกิดโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก มักจะเกิดได้ง่ายที่สุด ดังนั้นการใช้ เครื่องลดความชื้น จะเป็นนอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงเหลานี้ได้ เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้กันให้มากกว่าเดิมดีกว่า

ประเภทของเครื่องลดความชื้น

สำหรับประเภทของเครื่องลดความชื้นนั้น จำแนกออกเป็นได้ 3 ลักษณะการทำงาน ได้ดังต่อไปนี้คือ

1.การใช้ความร้อน

เป็นการใช้ระบบทำความร้อนหรือที่เราเรียกว่าฮีตเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับห้อง ซึ่งจะทำให้ความชื้นในห้องลดลง

2.การใช้ตัวเปลี่ยนแปลงสถานะ

คือจะใช้การดึงอากาศจากภายนอก และนำไปผ่านกับคอยล์ของระบบในตัวเครื่อง จากนั้นแผงคอยล์ก็จะทำการเก็บความชื้นนั้นไว้ และก็จะปล่อยเป็นอากาศแห้งออกมาแทน ทำให้ความชื้นในห้องลดลง

3.การดูดซับ

เป็นการดูดอากาศเข้าผ่านตัวกรองในเครื่อง จากนั้นตัวกรองก็จะทำการกักเก็บความชื้นนั้นไว้ และปล่อยเฉพาะอากาศที่แห้งออกมาแทน

ส่วนประกอบสำคัญในเครื่องลดความชื้น

  • คอมเพรสเซอร์ เป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับดูดอากาศเข้า และอัดอากาศออก ทำให้ระบบดูดความชื้นในตัวเครื่องทำงานได้
  • อีเวเปอร์เรเตอร์ เป็นระบบที่เอาวำสำหรับทำความเย็นจากภายนอกที่เข้ามา แล้วทำให้กลายเป็นไอน้ำแล้วปล่อยเป็นอากาศแห้งออกมาแทน
  • คอนเดนเซอร์ เป็นระบบที่เอาไว้สำหรับปล่อยลมร้อนออกมา ทำให้ความชื้นในห้องลดลง

เครื่องลดความชื้นทำงานอย่างไร

สำหรับขั้นตอนการทำงานของ เครื่องลดความชื้น มีขั้นตอนง่ายๆ เป็นแบบวัฏจักร คือการทำงานแบบเดิมซ้ำๆ โดยลักษณะการทำงานจะเหมือนกับแอร์ในบ้านเรา นั่นก็คือการนำเอาอากาศจากภายนอกเข้ามา แล้วนำมาผ่านแผงงคอยล์ร้อย ซึ่งความชื้นที่เขามาจากการดูดอากาศเข้า จะผ่านไปยังแผงคอยล์ร้อย ทำให้อากาศชื้นหรือความชื้นออกมาไม่ได้

เพราะความร้อนในระบบจะทำการกักเก็บเอาไว้ และจะทำการปล่อยลดร้อนจากคอมเพรสเซอร์ออกมาแทน ทำให้บริเวณในห้อง มีอากาศที่มีความชื้นต่ำ ส่วนความแตกต่างของการทำงานก็ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องที่เราเลือกด้วย แต่หลักๆ แล้วจะทำงานเหมือนทุกชนิด

วิธีการดูแลรักษา

เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่อง เราควรรู้วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่องด้วย มีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

  • การเปลี่ยนแผ่นกรอง เป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับกักเก็บสิ่งสกปรก ควรเปลี่ยนอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับปริมาณฝุ่นด้วย
  • แผงคอยล์ ควรเปลี่ยนทุก 6 เดือน เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานเต็มพิกัด

ตอนนี้เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับ เครื่องลดความชื้น และวิธีการทำงาน การดูแลรักษามาพอสมควรแล้ว ดังนั้นหากท่านใดที่ต้องการใช้ ควรเลือกให้เป็นและบำรุงรักษาให้เป็นอย่างที่ได้แนะนำไปข้างต้น แล้วปัญหาความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพของคุณจะไม่มีอีกต่อไป