ขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรี

6 ชนิดสินค้าส่งออกจากชลบุรี ที่ใช้บริการขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรี

หากเอ่ยถึงจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หลายคนคงจะนึกถึงจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอน จุดเด่นของจังหวัดนี้คืออยู่ติดทะเลและไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ทำให้มีการขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรีทุกๆ วัน สินค้าส่งออกจากจังหวัดชลบุรีที่มายังกรุงเทพมหานครเป็นประจำนั้นมีดังต่อไปนี้

1.ยางพารา

ยางพาราถือเป็นสินค้าส่งออกของจังหวัดชลบุรีที่นอกจากจะส่งมายังกรุงเทพมหานครแล้วยังมีการส่งออกไปทั่วประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งมีอากาศร้อนชื้นใกล้เคียงกับภาคใต้ ฝนตกชุก จึงไม่น่าแปลกใจที่ยางพาราคือสินค้าส่งออกซึ่งเป็นที่นิยม และถือเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

2.มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังคือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเจ้ามันสำปะหลังที่เราเห็นนี้เป็นได้มากกว่าอาหาร สามารถนำมาผลิตเป็นตัวดูดซับปัสสาวะของผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและยาสีฟัน และนอกจากนี้ยังทำเป็นอาหารสัตว์ได้ดี จึงไม่แปลกใจที่เกษตรกรจังหวัดชลบุรีนิยมปลูกมันสำปะหลังกันมาก และมีการขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรีในทุกวัน

3.ปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันคือพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในแถบภูมิภาคร้อนชื้น จึงไม่น่าแปลกใจที่เกษตรกรจังหวัดชลบุรีนั้นจะเลือกปลูกปาล์มน้ำมันจำนวนมาก ปาล์มน้ำมันมีประโยชน์หลายๆ ด้าน ทั้งการนำไปทำน้ำมันพืชเพื่อปรุงอาหาร และในปัจจุบันมีการนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานในอีกด้านหนึ่ง ปัจจุบันการขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรีซึ่งมีปาล์มไปด้วยนั้นมีทั้งการขนส่งวัตถุดิบเพื่อนำไปผลิตต่อ หรือเป็นปาล์มที่ผ่านการแปรรูปก็ได้เช่นกัน

4.สับปะรด

สับปะรดคือพืชส่งออกที่ได้รับการชื่นชอบมาอย่างยาวนาน นิยมส่งไปยังประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งด้วยภูมิอากาศชายทะเลของจังหวัดชลบุรีก็ทำให้มีหลายคนเลือกปลูกสับปะรดจำนวนมาก โดยสับปะรดของจังหวัดชลบุรีนั้นมีรสชาติโดดเด่นคือความเปรี้ยวอมหวาน มีทั้งแบบฉ่ำและแบบแห้ง จึงไม่แปลกใจที่จะมีการขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรีเป็นประจำ

 5.อ้อย

อ้อยเป็นพืชที่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำตาล ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย ในจังหวัดชลบุรีมีไร่อ้อยจำนวนมาก ซึ่งอ้อยถือเป็นพืชทางการเกษตรที่ปลูกง่าย ใช้น้ำไม่มาก มีราคาสูง จึงทำให้หลายๆ คนเลือกที่จะปลูกนั่นเอง

6.ไก่เนื้อ

เนื้อไก่เป็นอาหารหลักของคนไทยอีกหนึ่งชนิดรองจากเนื้อหมู มีราคาไม่แพง แต่อุดมไปด้วยโปรตีน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีการส่งออกจากจังหวัดชลบุรีมายังกรุงเทพ

และนี่ก็คือสินค้าส่งออกของชลบุรีที่มายังกรุงเทพ  ด้วยปริมาณสินค้าที่มากทำให้ธุรกิจขนส่งสินค้ากรุงเทพชลบุรีเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง และมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเลยทีเดียว