Free Shipping

จากผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada นั้น สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้ออันดับแรกๆ คือ  Free Shipping หรือที่เรียกกันว่าการจัดส่งฟรี Free Shipping ถือเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ซื้อของออนไลน์ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการสั่งซื้อในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้นจนถึงเกณฑ์ ส่งผลให้การสั่งซื้อเฉลี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยที่ในปัจจุบันกลายเป็นจุดขายหลักอย่างแพลตฟอร์ม Lazada นั่นเอง Free Shipping คืออะไร Free Shipping ( ฟรี-ชิบ-ปิ้ง) แปลว่า การส่งสินค้าโดยไม่คิดเงินหรือค่าใช้จ่ายในการสั่งสื่อสินค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของการขายในแต่ละครั้ง อย่างแพลตฟอร์ม Lazada โดยจะใช้วิธีจัดส่งฟรีเมื่อมีการเลือกซื้อสินค้าครบตามจำนวนหรือราคาที่กำหนด  ซึ่งเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การตลาดของสินค้าเพิ่มเข้าไปด้วย โดยการเสนอสินค้าหรือยอดสั่งซื้อเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อที่จะได้รับข้อเสนอการจัดส่งฟรีนั่นเอง  รูปแบบในการส่งเสริมการขายและให้บริการแบบ Free Shipping การส่งเสริมการขายและให้บริการแบบ Free Shipping ถือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการขายโดยพนักงานขาย ก็เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายเช่นเดียวกัน เป็นการจูงใจ เสนอเงื่อนไขพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ ผู้บริโภค โดย LazadaRead More →