การรับติดตั้งระบบดับเพลิง

                การรับติดตั้งระบบดับเพลิง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแล้วจะรุนแรงหรือไม่ แต่ถ้าหากได้ทีมงานติดตั้งระบบที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟไหม้ ซึ่งได้ผ่านการฝึกและการอบรมด้านนี้มาโดยเฉพาะ ก็จะมีการป้องกัน การเตือนภัยให้ อย่างมั่นใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี ความเสียหายอาจจะมีเพียงน้อยนิดเท่านั้น เนื่องจากว่าเป็นงานที่จำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และมีการวางแผนล่วงหน้า รวมถึงการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์จริงตามวาระที่สมควร เพื่อหาจุดบกพร่องแล้วนำมาแก้ไข เมื่อถึงเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงจึงจะทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งที่ผู้รับติดตั้งระบบดับเพลิงควรมี เพื่องานป้องกันอัคคีภัยได้ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รับติดตั้งระบบดับเพลิงต้องมีทีมงานที่ได้รับการรับรองว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านงานป้องกันอัคคีภัย โดยมีมาตรฐานการันตีระดับสากล และต้องมีความถูกต้องตามหลักกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ควบคุมด้านความปลอดภัย โดยการวางหลักเกณฑ์และออกแบบวางแผนระบบดับเพลิงนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของอาคารสถานที่ไปพร้อม ๆ กับความถูกต้องของกฎหมายและข้อบังคับด้วย เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนการติดตั้งระบบดับเพลิง ต้องมีการลงสำรวจและศึกษาถึงข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างละเอียดรอบคอบสำหรับพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง เพื่อประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้แล้วจึงนำไปสู่การเริ่มกระบวนการติดตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ความมั่นใจในความปลอดภัยอย่างเต็มร้อย เมื่อติดตั้งระบบดับเพลิงแล้วยังต้องมีการตรวจเช็คพร้อมทำการทดสอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องสามารถใช้งานได้ดี นอกจากนี้ยังต้องคอยให้คำแนะนำปรึกษาของผู้ที่ใช้อาคารสถานที่นั้น ๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีการแบ่งประเภทของอาคารสถานที่ตามระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด โดยวัดจากขนาดพื้นที่เป็นหลัก ดังนี้– ประเภทแรก คือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย อย่างเบา เช่น สำนักงานทั่วไป บ้านเรือน– ประเภทที่สอง คือ สถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยRead More →

บริษัทออกแบบระบบดับเพลิง

                การจัดการกับปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาบริษัทออกแบบระบบดับเพลิงที่มีความเป็นมืออาชีพมาช่วยจัดการให้ เนื่องจากว่าจะเป็นการดีกว่าที่เราจะมานั่งทำอะไรด้วยตัวเองเพราะเราคงไม่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมรับมือและจัดการปัญหานี้ได้เท่ากับมืออาชีพด้านนี้ได้ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทไหนที่เป็นมืออาชีพของจริง ที่จะส่งมอบงานที่การันตีความปลอดภัยให้เราได้ ของแบบนี้ก็ต้องมองหาหลักฐานยืนยันกันสักหน่อยเพื่อความอุ่นใจของบริษัทเราเอง บริษัทออกแบบระบบดับเพลิงมืออาชีพ สังเกตได้จากอะไร ใบรับรองที่อยู่ในระยะเวลา เรื่องเอกสารหรือใบรับรองที่เป็น Certificate นี้ถือเป็นเครื่องการันตีที่สำคัญมาก ๆ สำหรับการจัดตั้งบริษัทออกแบบระบบดับเพลิง เพราะว่า เรื่องของการรับรองที่ว่านี้ได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตาม และจะต้องสร้างมาตรฐานของบริษัทของตัวเองให้ผ่านเกณฑ์เพื่อขอรับการรับรองให้ได้ และเกณฑ์เหล่านี้เองที่จะเป็นตัวคัดกรองบริษัทระบบดังเพลิงว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นมืออาชีพหรือเปล่า รวมไปถึงสิ่งที่ต้องดูอีกอย่างก็คือการรับรองนั้น บริษัทจะต้องยังคงอยู่ในระยะการรับรองด้วย ถ้าหมดแล้วยังไม่ไปต่ออายุแบบนี้เราก็ไม่เอา บริการที่ไม่สะดุดทุกขั้นตอน                 บริษัทออกแบบระบบดับเพลิงไม่ได้จะต้องมีความเป็นมืออาชีพแค่เรื่องการติดตั้งหรือออกแบบระบบดับเพลิงเท่านั้น แต่ควรที่จะต้องมีความเป็นมืออาชีพในทุก ๆ ขั้นตอนที่ให้บริการเราด้วย เริ่มตั้งแต่การรับลูกค้า การให้คำปรึกษาเพื่อหาข้อสรุปที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านความปลอดภัยของบริษัท ไปจนสุดทางที่บริการหลังการขายก็คือการดูแลรักษาระบบที่ติดตั้งให้กับเราตลอดอายุของข้อตกลง ซึ่งทุก ๆ ขั้นตอนนี้ควรจะเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัดหรือต้องทำให้เรารอนาน เพราะบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพจะต้องมีความสามารถในการดูแลลูกค้าที่ดีเป็นเลิศด้วย ถามอะไรตอบได้ จัดหาให้ทุกอย่าง                 ในทุกการทำข้อตกลงและใช้บริการของบริษัทออกแบบระบบดับเพลิง แน่นอนว่าพอเป็นเรื่องที่บริษัทของเราไม่ค่อยถนัด เป็นธรรมดาที่เราเองก็จะต้องมีคำถามต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการออกแบบระบบดับเพลิงที่ว่านี้ ซึ่งหากเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่ในการออกแบบระบบดับเพลิงที่มีความเป็นมืออาชีพก็ควรที่จะต้องสามารถให้คำตอบในทุก ๆ ข้อสงสัยของเราได้อย่างไม่มีปัญหา รวมไปถึงว่าควรที่จะต้องสามารถจัดหาสิ่งที่บริษัทเราต้องการให้ได้และควรให้ลงตัวในงบประมาณที่เราวางเอาไว้ด้วยถึงจะถือว่าดีที่สุด                 เพราะการได้ร่วมงานและทำข้อตกลงกับบริษัทออกแบบระบบดับเพลิงที่มีความเป็นมืออาชีพ ก็เปรียบได้กับการสร้างความอุ่นใจและความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองจากปัญหาไฟไหม้ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดRead More →

Free Shipping

จากผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Lazada นั้น สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้ออันดับแรกๆ คือ  Free Shipping หรือที่เรียกกันว่าการจัดส่งฟรี Free Shipping ถือเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้ซื้อของออนไลน์ เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการสั่งซื้อในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้นจนถึงเกณฑ์ ส่งผลให้การสั่งซื้อเฉลี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยที่ในปัจจุบันกลายเป็นจุดขายหลักอย่างแพลตฟอร์ม Lazada นั่นเอง Free Shipping คืออะไร Free Shipping ( ฟรี-ชิบ-ปิ้ง) แปลว่า การส่งสินค้าโดยไม่คิดเงินหรือค่าใช้จ่ายในการสั่งสื่อสินค้า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของการขายในแต่ละครั้ง อย่างแพลตฟอร์ม Lazada โดยจะใช้วิธีจัดส่งฟรีเมื่อมีการเลือกซื้อสินค้าครบตามจำนวนหรือราคาที่กำหนด  ซึ่งเป็นการผสมผสานกลยุทธ์การตลาดของสินค้าเพิ่มเข้าไปด้วย โดยการเสนอสินค้าหรือยอดสั่งซื้อเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เพื่อที่จะได้รับข้อเสนอการจัดส่งฟรีนั่นเอง  รูปแบบในการส่งเสริมการขายและให้บริการแบบ Free Shipping การส่งเสริมการขายและให้บริการแบบ Free Shipping ถือเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และการขายโดยพนักงานขาย ก็เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายเช่นเดียวกัน เป็นการจูงใจ เสนอเงื่อนไขพิเศษ หรือการจูงใจผลิตภัณฑ์แก่ ผู้บริโภค โดย LazadaRead More →

รับจดทะเบียนบริษัท

เชื่อว่าหลายคนนั้นจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่นะครับ และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในการเปิดบริษัทนั้นการใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทนั้นก็มีข้อดีอย่างมากเลยนะครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ข้อดีนะครับ เพราะว่าจะมีข้อเสียด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในการเปิดบริษัทด้วยการจดทะเบียน นั้นจะมีข้อเสียอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายสูงกว่า แน่นอนว่าในการเปิดบริษัทของตัวเอง หรือ การเปิดธุรกิจของตัวเองนั้นการที่เราเลือกเลือกที่จะเลือกใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากกว่า แต่แน่นอนว่าถึงแม่ว่าถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกกว่าแต่แน่นอนว่าก็ช่วยให้เรานั้นจดทะเบียนนั้นมีค่าใช้จ่าย แต่ก็มาพร้อมกับความน่าเชื่อถือนะครับ การดูแลบัญชี อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “การดูแลบัญชี” เพราะว่าในการเปิดบริษัทนั้นถ้าหากว่าเรานั้นเปิดบริษัทด้วยการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนั้นจะทำให้เรานั้นต้องเลือกใช้บริการรับทำบัญชีด้วยนะครับ เพราะว่าเรานั้นจะต้องมีการปิดงบในทุก ๆ เดือน และ ยังจะต้องมีเรื่องของภาษีที่เข้ามาเกี่ยวด้วยอีก ดังนั้นในเรื่องของภาษีนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากจึงต้องมีการดูแลบัญชีด้วยนะครับ เสี่ยงมากกว่า อีกข้อที่สำคัญอย่างมากนั้นคือในเรื่องของ “ความเสี่ยง” นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าในการทำธุรกิจนั้นไม่ได้มีอะไรมายืนยันได้เลยนะครับ เพราว่าในโลกของธุรกิจนั้นค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันได้เลยนะครับว่าเรานั้นจะสามารถที่จะทำธุรกิจต่อได้โดยที่ไม่เกิดความเสียหาย หรือ อาจจะเกิดความเสียหายที่อาจจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นล้มละลายได้เลยนะครับ ดังนั้นในการทำธุรกิจนั้นต่อให้มีข้อดี นั้นแน่นอนว่าจะมีข้อเสียด้วยเช่นกันดังนั้นสำหรับใครที่กำลังจะเปิดนั้นการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นศึกษาไม่ดี นั้นอาจจะทำให้เรานั้นล้มละลายได้เลยนะครับRead More →

เครื่องร่อนเม็ดพลาสติก

ปัจจุบันเม็ดพลาสติกถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างมากในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากพลาสติกเป็นวัตถุดิบของงานชนิดต่างๆ ทั้งภาชนะ เครื่องมือการแพทย์ รวมไปถึงเครื่องนุ่งห่มอีกด้วย จึงอาจจะกล่าวได้ว่าพลาสติกมีบทบาทอันน่าจับตามองมากที่สุดในบรรดาวัตถุดิบอุตสาหกรรมทุกชนิด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ทุกโรงงานล้วนแล้วแต่จะต้องใช้พลาสติกกันไม่มากก็น้อย และเมื่อมีการใช้เม็ดพลาสติกแล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสนใจอันดับต่อมาก็คือการมีเครื่องร่อนเม็ดพลาสติก โดยเหตุผลที่ต้องมีเครื่องร่อนจะเป็นดังต่อไปนี้ 1.เพิ่มความรวดเร็วในขณะที่ปฏิบัติงาน สิ่งที่หลายๆคนต้องการมากที่สุดเวลาผลิตสินค้าก็คือความรวดเร็วในขณะที่ปฏิบัติงานนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วหลายคนนั้นมักประสบปัญหาแรงงานทำงานช้าไม่ได้ดั่งใจของตนเอง บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนพนักงาน ในขณะที่บางคนเลือกที่จะแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งปัญหาเหล่านั้นก็คือปัญหาของการพยายามเพิ่มความรวดเร็วในขณะที่เราปฏิบัติงานด้วยการใช้เครื่องร่อนเม็ดพลาสติกนั่นเอง ที่ตอบเช่นนี้ว่าเครื่องร่อนช่วยในการเพิ่มความรวดเร็วขณะปฏิบัติงานก็เพราะว่า การใช้เครื่องจักรสะดวกและประหยัดเวลาอย่างแน่นอน 2.แม่นยำ สิ่งที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็คือความแม่นยำของเครื่องจักรนั้นมีมากยิ่งกว่าแรงงานคนเป็นอย่างยิ่งและละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าการใช้มืออย่างแน่นอน นอกจากนี้เครื่องจักรยังมีความน่าสนใจในกรงที่สามารถกำหนดตั้งค่าได้ตามที่ใจของเราต้องการ หากว่าเราต้องการการเติมเต็มเม็ดพลาสติกให้มากกว่าเดิมก็อาจลอง set ค่าอย่างง่ายๆที่เครื่องก็ได้เช่นกันเหมาะสมสำหรับคนที่อยากให้ประสิทธิภาพในการทำงานมีมากที่สุด 3.เพิ่มความน่าสนใจให้กับงาน หากเอ่ยถึงการร่อนเม็ดพลาสติกเวลาเราประกาศรับสมัครงานก็คงไม่มีใครอยากทำสักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าเป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆคนจะลาออกหากต้องมาทำหน้าที่ร่อนเม็ดพลาสติก ในขณะเดียวกันเวลาที่เราใช้เครื่องจักร คนงานก็จะรู้สึกว่าประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ช่วยในการเติมเต็มความน่าสนใจให้กับงานได้อย่างดียิ่ง 4.ช่วยให้เราประหยัดต้นทุนได้ง่ายกว่าเดิม อีกหนึ่งสิ่งที่ขอแนะนำว่าหลายๆคนควรหันมาพิจารณาเครื่องร่อนเม็ดนั่นก็คือการที่เครื่องร่อนเม็ดจะทำให้คุณประหยัดต้นทุนได้ง่ายเป็นอย่างยิ่ง หากเราพิจารณาดูแล้วเราจะพบเลยว่าการประหยัดต้นทุนในเรื่องของแรงงานถือเป็นสิ่งที่ยากอย่างมาก จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมการทำงานของเราเอง และนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องมีเครื่องร่อนเม็ดพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกเม็ดพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการให้การทำงานของคุณรวดเร็วและเป็นที่ถูกใจทั้งลูกค้าและผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดRead More →

รางสายไฟ

เชื่อว่าหลาย ๆ ครั้งนั้นที่เรานั้นอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ นั่นเราจะต้องเจอกับรางสายไฟกันใช่ไหมครับ ? และหลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการเลือกใช้รางสายไฟนั้น มีข้อดีมากมายที่เรายังไม่รู้กันนะครับ ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึง 5 เหตุผลที่เราควรเลือกใช้ “รางสายไฟ”  ที่เราอาจจะยังไม่รู้    ใช้งานได้หลากหลายสถานที่   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การใช้งานรางสายไฟ” นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นที่อย่างมากนะครับไม่ว่า จะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขนาดไหน ก็สามารถเลือกใช้รางสายไฟได้นะครับ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเล็ก หรือ ใหญ่ขนาดไหน นั้นเราก็สามารถที่จะเลือกใช้รางสายไฟให้เหมาะกับสถานที่ต่าง ๆ ของเรานะครับ ดังนั้นข้อดีที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับว่ารางสายไฟนั้นสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานที่นะครับ   มีวัสดุที่หลากหลาย   เชื่อว่าหลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังรู้อยู่แล้วนะครับ เนื่องจากว่าวัสดุของการเลือกใช้ รางสายไฟนั้นมีวัสดุที่หลากหลาย ซึ่งวัสดุที่หลากหลายประเภทนั้นก็สามารถเลือกใช้กับสถานที่แตกต่างกันได้ด้วยนะครับ และ วัสดุที่หลากหลายนั้นก็ยังทำหเรานั้นสามารถเลือกใช้ข้อดีของวัสดุต่าง ๆ อีกด้วยนะครับ  ทำให้เราสามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานของเราได้นะครับ   มีความปลอดภัยมากกว่า   เหตุผลที่เราควรเลือกใช้ “รางสายไฟ” นั้นคือในเรื่องของ ความปลอดภัย เนื่องจากว่ารางสายไฟนั้นสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับ สายไฟต่าง ๆ ด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเราเลือกใช้รางสายไฟนั้นจะช่วยให้สายไฟของเรานั้นไม่ได้พบกับอันตรายต่างๆ อย่างเช่นRead More →

เครื่องลดความชื้น

ความชื้นในอากาศ มีผลกับชีวิตประจำวันของเราพอสมควร โดยความชื้นในอากาศก็คือปริมาณไอน้ำ ที่ลอยอยู่ในอากาศนั่นเอง อาจจะมีมากบ้างน้อยบ้าง แต่ถ้าเป็นประเทศไทยของเรา ความชื้นในอากาศถือว่าค่อนข้างเยอะ เพราะเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ซึ่งผลของการมีอากาศชื้นมากเกินไป สามารถส่งผลเสียกับเราได้หลายอย่างเช่นกัน ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น การเกิดโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะในห้องที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก มักจะเกิดได้ง่ายที่สุด ดังนั้นการใช้ เครื่องลดความชื้น จะเป็นนอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงเหลานี้ได้ เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องนี้กันให้มากกว่าเดิมดีกว่า ประเภทของเครื่องลดความชื้น สำหรับประเภทของเครื่องลดความชื้นนั้น จำแนกออกเป็นได้ 3 ลักษณะการทำงาน ได้ดังต่อไปนี้คือ 1.การใช้ความร้อน เป็นการใช้ระบบทำความร้อนหรือที่เราเรียกว่าฮีตเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนให้กับห้อง ซึ่งจะทำให้ความชื้นในห้องลดลง 2.การใช้ตัวเปลี่ยนแปลงสถานะ คือจะใช้การดึงอากาศจากภายนอก และนำไปผ่านกับคอยล์ของระบบในตัวเครื่อง จากนั้นแผงคอยล์ก็จะทำการเก็บความชื้นนั้นไว้ และก็จะปล่อยเป็นอากาศแห้งออกมาแทน ทำให้ความชื้นในห้องลดลง 3.การดูดซับ เป็นการดูดอากาศเข้าผ่านตัวกรองในเครื่อง จากนั้นตัวกรองก็จะทำการกักเก็บความชื้นนั้นไว้ และปล่อยเฉพาะอากาศที่แห้งออกมาแทน ส่วนประกอบสำคัญในเครื่องลดความชื้น คอมเพรสเซอร์ เป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับดูดอากาศเข้า และอัดอากาศออก ทำให้ระบบดูดความชื้นในตัวเครื่องทำงานได้ อีเวเปอร์เรเตอร์ เป็นระบบที่เอาวำสำหรับทำความเย็นจากภายนอกที่เข้ามา แล้วทำให้กลายเป็นไอน้ำแล้วปล่อยเป็นอากาศแห้งออกมาแทน คอนเดนเซอร์ เป็นระบบที่เอาไว้สำหรับปล่อยลมร้อนออกมา ทำให้ความชื้นในห้องลดลงRead More →

ร้านขายของออนไลน์ Instagram

เมื่อมีมีการเข้าถือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้คนก็ตามหาความสะดวกสบายกันมากขึ้น จึงมีการสรรสร้างและพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนตำบลใด และสินค้าที่คุณต้องการนั้นอยู่ไกลแค่ไหน เพียงแค่กดเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้สินค้าชิ้นนั้นมาไว้ในครอบครองแล้ว ในอดีตช่วงเริ่มต้นการมีอินเตอร์เน็ต ร้านขายของออนไลน์มักจะมีเว็บไซต์โดยเฉพาะ ซึ่งค่อนข้างยากในการสั่งซื้อ แต่ในปัจจุบันมีการประยุกต์เปลี่ยนโปรไฟล์ส่วนตัวมาเป็นร้านค้าขายของได้ วิธีการก็ง่ายแสนง่าย โดยผ่านแอพพลิเคชั่นที่เรียกว่า Instagram มาทำความรู้จักกับ Instagram กันก่อนดีกว่า อินสตราแกรม หรือเรียกกันสั้นๆว่า ไอจี (IG) เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีอิทธิพลต่อกระแสสังคมยุค 4.0 เป็นอย่างมาก เป็นสังคมของคนรุ่นใหม่ที่ใครไม่เข้าไปจะถือว่าไม่อินเทรนด์ เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสังคมของคนในโลกออนไลน์ที่ทำให้สามารถรู้จักตัวตนของกันและกันผ่านรูปภาพและข้อความสั้นๆ สามารถเรียนรู้กันได้มากขึ้นจากการกดติดตาม (follow) และถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย จึงเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้หลาย ๆ คนหันมาขายสินค้าผ่านทาง IG กันมากมาย หรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ต่าง ๆ เองก็หันมาใช้ IG เพื่อโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่นิยมด้วยเช่นกัน           แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะประสบผลสำเร็จจากการค้าขายใน Instagram บางคนเพียงแค่เริ่มขาย ยอดขายก็พุ่ง แต่บางคนขายมาตั้งนานแล้วยังขายได้เพียงเดือนละ ชิ้น สองชั้นRead More →

ธุรกิจออนไลน์

ในปัจจุบันนั้น ได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมากขึ้น ทุกคนต่างก็มองหาสิ่งต่างๆ ที่จะสามารถเข้ามาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการใช้พลังงานอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน และอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ตลอดไปจนถึงการทำธุรกิจ ซึ่งไม่ต้องใช้เงินลงทุน หรือเวลาในการสร้างมากนัก ซึ่งธุรกิจรูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหน ประกอบอาชีพอะไร ขอเพียงแค่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ด้วยตนเองได้ อ่านมาแล้วก็เหมือนจะง่าย แต่ถ้าหากไม่เตรียมพร้อม ไม่เตรียมตัวก็อาจจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย แล้วจะล้มเหลวเอาได้ง่ายๆ วันนี้จะลองมาแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กันเลยดีกว่า ศึกษาก่อนว่าจะขายอะไร สินค้าประเภทไหน แต่ถ้าหากเลือกจากสินค้าที่คุณเคยใช้ แล้วรู้สึกว่าชอบแล้วใช่ ก็จะดีมาก เพราะคุณมีข้อมูลในการที่จะอธิบายให้กับผู้ซื้อได้อย่างละเอียด และง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสุขที่คุณจะได้ทำสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบ จนรู้สึกมีความสุขจนเหมือนไม่ได้ทำงานเลยนะ ชื่อร้านคือสิ่งสำคัญ ในเมื่อคุณเลือกได้แล้วว่าคุณจะขายของสิ่งหนึ่ง เช่น ครีม แต่คุณไม่มีชื่อร้านก็คงจะเปล่าประโยชน์ ครีมชนิดนี้มีร้านที่ขายเป็นร้อยๆ ร้าน แล้วจะต้องทำอย่างไรให้คนหันมาจำและซื้อร้านของคุณ ชื่อคือส่วนสำคัญที่จะทำให้คนจำร้านคุณได้ หลักการตั้งชื่อร้านไม่ได้มีอะไรซับซ้อน คือ ต้องอ่านง่าย สั้นกระชับ ฟังแล้วติดหู ตั้งแต่ครั้งแรก นอกจากนี้ควรตั้งชื่อร้านให้มีความเกี่ยวโยงกับสินค้าที่คุณต้องการขายในร้านด้วย เช่น ถ้าขายครีมRead More →

แนวทางการสร้างธุรกิจใหม่

การสร้างธุรกิจขึ้นมาใหม่นับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการนั้น มักจะนิยมทำการเป็นสิ่งแรกมากที่สุด เพราะว่า ตัวเราเองสามารถมีอิสระในการคิด การเลือกทั้งองค์ประกอบที่จะก่อสร้างมาเป็นธุรกิจ ให้สามารถดำเนินเป็นไปตามแนวคิดของตนเองได้ แต่การที่จะตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่ อาจจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเราก็ควรจะมีวิธีที่ดำเนินการอย่างถูกต้องและรอบคอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนั้นลงได้ โดยแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่สามารถเริ่มต้นทำได้ ดังนี้ 1. สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก คือการวิเคราะห์ตลาด โดยการวิเคราะห์ตลาดเป็นการที่ทำไป เพื่อที่จะทราบถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า อาจทำได้อย่างง่ายคือ การที่เราลงไปสัมผัสกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ หรือเปรียบเทียบภายในจิตใจว่า เราต้องการอะไร หากเราเป็นตัวลูกค้า ซึ่งผลลัพธ์ก็อาจจะต้องเชื่อถือได้ เพื่อให้แน่ใจว่ามันสมควรต่อการลงทุนเปิดกิจการได้จริง คุ้มค่ากับการลงทุน และสร้างธุรกิจนี้ให้อยู่รอดได้ 2. การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่ง โดยที่จุดเด่นนั้นจะต้องมีความชัดเจน เห็นได้ชัดและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มลูกค้าหรือเป้าหมาย และการสร้างธุรกิจใหม่ จะต้องมีจุดเด่นที่เหนือกว่าธุรกิจเดิมที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านของราคา คุณภาพที่ดีกว่าและการบริการลูกค้า เป็นต้น 3. การประมาณเงินลงทุน ทั้งในส่วนของการซื้อที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าวัสดุต่างๆ โดยจะต้องมีการสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่ได้ทันตั้งตัวหรือคาดไม่ถึง เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 4. การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ถ้าเป็นธุรกิจที่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อเอง เรื่องของทำเลที่ตั้งจะสำคัญมากเพราะต้องสะดวกแก่การไปมาหาสู่ ส่วนธุรกิจที่ใช้วิธีออกไปติดต่อลูกค้า อาจจะลดความสำคัญในส่วนของทำเลลง แต่เน้นที่การบริการต่อลูกค้ามากขึ้นRead More →